hãy yêu hoa, dù đó là đóa hoa không hương sắc

Posts tagged “funeral standing spray

oct 2. 2013

Salt Lake đã bắt đầu vào thu .
Một chiếc lá vừa lìa cành …

Autumn0644
 

Advertisements