hãy yêu hoa, dù đó là đóa hoa không hương sắc

oct 2. 2013

Salt Lake đã bắt đầu vào thu .
Một chiếc lá vừa lìa cành …

Autumn0644
 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s