hãy yêu hoa, dù đó là đóa hoa không hương sắc

sept 8, 2013 . hoa cho Thái

  • mpHOA

Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời còn hư không

floral designs by maiphuong

floral designs by maiphuong

LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH: Xin hãy chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân Lê Văn Thái -_CẬP NHẬT DANH SÁCH YỂM TRỢ

Advertisements

One response

  1. Pingback: Người Việt Tự Do Utah » Blog Archive » LÁ LÀNH ĐÙM LÁ RÁCH: Xin hãy chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân Lê Văn Thái _ CẬP NHẬT DANH SÁCH YỂM TRỢ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s