hãy yêu hoa, dù đó là đóa hoa không hương sắc

Archive for December, 2011

funeral standing sprays

P1010845

SAM_2937

P1010836

SAM_2409

SAM_2939

SAM_2947

SAM_3122

P1010865

SAM_3029

SAM_3064

SAM_2419P1010850

P1010847P1010859

P1010823

Advertisements